Mobilieji ūkininkų turgeliai

Šaunusis Mindaugas Maciulevičius nepailsta diegdamas iš Airijos atsivežtą ir Lietuvoje prigijusią naujovę – Mobiliuosius ūkininkų turgelius, kai žemės ūkio produkcija, palenkdama didžiuosius prekybos centrus, keliauja tiesiai pas vartotoją. Liepos pradžioje paskelbta, kad Žemės ūkio kooperatyvas „Lietuviško ūkio kokybė“ įsteigia interneto vartus www.mobilusturgelis.lt Kooperatyve – jau dešimt narių: ūkininkai Vytautas Giedraitis, Saulius Jasinevičius, Gediminas Cijūnaitis, Eugenijus […]

Share

Šernų siautėjimai

Pranešimų apie tuos daugėja nuo paskutinių LKP CK členų medžioklių Labanoro giriose. Dar ir dabar atsakomybė už gausią ir sunkiai besukontroliuojamą šernų populiaciją verčiama LDDP. Anas pasakojimas iliustruoja, kaip apsėsti šernai gaujomis veržiasi į žmonių teritorijas… Yra tokia žolė – Petunija. Skatina bičių veisimąsi ir medunešį, bet atrodo šlykščiai – kaip kokia piktžolė. Nėra duomenų, […]

Share