Sušalo paršas (III dalis)

Tai tas mentas, kur galvojo, kad apie jį parašyta, iš to streso užgėrė, pamiršo ūkį ir pačią: karvės nemelžtos, tvartas nemėžtas, pati – laukais išėjus. Tai nuo tokio gaspadoriaus neapsikentęs pabėgo į tyrus ir paršas. O buvo šalta…

Nu, tada vieną rytą eina bobos ir žiū – prie geležinkelio paršas guli. Šusalęs, turbūt. Tai pasakė vaikėzams, urėdui ir kunigui, kad paršas prie gelžkelio guli. Subėgo visi pažiūrėti, o paršo jau nėra. Paskuj rado kažkur autobusų stotelėj po suolu pakištą – turbūt tikėjosi, kad atšilęs namo parbėgs, bet kur tau! O mentas tuo metu toliau gėrė.

Tada paskuj, kai visi jau susirūpino – kieno ten pašras sušalęs guli, tas vėl pradingo. O vieną rytą ėjo meras į darbą su seniūnu, o gi žiūri – miestelio aikštėje, paminklo vietoje paršas apšalęs šypsosi! Tada pakvietė mentus, gaisrininkus ir korespondentus, nusifotografavo visi ten, paspardė paršą, gėlėmis apdėjo ir ėmė piktdžiugiškai kikenti. Tai tada tas mentas, kurio paršas buvo, labai susinervijo, susisielojo, nes tik paskuj apsižiūrėjo, kad ten jo paršas miestelio veidą reprezentuoja…


Kaip kam čia klausimų iškilo dėl medžiagos autentiškumo, tai čia nuorodos, kur žiniasklaida rašė:

Kaišiadorių rajono organas „Atspindžėj“

Kaišedorių miesto organas „Kaišedorių aidaj“

Share

2 thoughts on “Sušalo paršas (III dalis)”

  1. Lietuvos nepriklausomybei pagerbti ir jau išlietas postamentas, paršėkas paliktas piemengalių. Visa ši istorija turi negražų politinį atspalvį. Ir dar kaip negražų. Kiaulės maita čia atsirado ne šiaip paprastą dieną ir ne šiaip bet kokių kitų švenčių metu, bet VASARIO 16- osios švenčių dienomis. Nežinau kas – policija ar prokuratūra, tačiau teisėsaugos institucijos turėtų susidomėti tuo negražiu nutikimu. Reiktų manyti, kad atrasti, kas įžeidė ne vien žasliškius, nebūtų labai sudėtinga. Kaišiadoryse, kur gyventojų nepalyginamai daugiau nei Žasliuose ir jų apylinkėse kartu sudėjus, kai tik kas netgi smulkaus ir nereikšmingo nutinka, tai greitai pasklinda, duoda peno kalboms. O jau Žasliuose ar apie juos žmonės tikrai bus girdėję, kieno paršelis nudvėsė. Gal ne kasdieną taip nutinka? Va, ir išlįstų, kas neužkasė dvėsenos, pažeisdamas visus sanitarijos reikalavimus ir už tai taip pat yra baustinas. O gal dvėsena specialiai palaikyta Vasario 16-osios proga, kad būtų galima įgelti vietos patriotams?

Comments are closed.