Lapkričio 11 prieš vidurnaktį Pigi Keulė sulaukė tūkstančio prenumeratorių - VALIO!!!

Pigi Keulė 1000 prenumeratorių Facebook!

Mielosios Draugės ir mylimieji Draugai,

Nesinori prisiminti Facebook iškraipytą draugystės sąvoką, bet pasidžiaukime, jog mūsų – jau tūkstantis (1000!)

Nė metų neturinti Pigi Keulė, kaip ir dera, apsigyvenusi pačioje geriausioje blogofermoje PoPo, kur susirenka tikri žinovai ir linksmų plaučių skaitytojai. Gal nebus tai internetinė „Šluota“ (tarp kitko – idėja už dyką:), bet kažkokia periodika. Pramoginiai skaitalai, kvazityvi leksika, N – 18 ir kryptinga informacija įpareigoja pateikti naujų intriguojančių istorijų, tad džiaukimės drauge ir skleiskimės mintimis keuliškumo tematika!

Lapkričio 11 prieš vidurnaktį Pigi Keulė sulaukė tūkstančio prenumeratorių - VALIO!!!


Prenumeruok Pigę Keulę Facebook – ČĘ!

Share

Comments are closed.