Mirtis srutuose

Šis pasakojimas skelbiamas 1929 XI 24 d. „Kauno artojuje“. Dalis teksto, savaime aišku, pagražinta, nors kiek tų grožybių čia begalima įsivaizduoti… Pagraban išlydėtas nebagas, kurį anądien mirtinai užėdė *anų paršai. 37 m. amž. vyras nežinia kaip atsidūrė garde pas kuilius ir ten prigėrė srutuose. Išvakarėse kaimynai sakė metę velionį baliavojant, tai matomai būdamas girtas kluono […]

Share