Šernų siautėjimai

Pranešimų apie tuos daugėja nuo paskutinių LKP CK členų medžioklių Labanoro giriose. Dar ir dabar atsakomybė už gausią ir sunkiai besukontroliuojamą šernų populiaciją verčiama LDDP. Anas pasakojimas iliustruoja, kaip apsėsti šernai gaujomis veržiasi į žmonių teritorijas… Yra tokia žolė – Petunija. Skatina bičių veisimąsi ir medunešį, bet atrodo šlykščiai – kaip kokia piktžolė. Nėra duomenų, […]

Share