Brangus gimtadieni,

Tikrai šokiruojančiai smagi staigmena – tokia gausybė sveikinimų, linkėjimų ir gražių žodžių – didelis ačiū!!! Dabar jau sunku tiksliai pasakyti ar tikrai kovo 3, ar 2, o gal net ir 13 Pigi Keulė pradėjo kriuksėti internetuose… Dabar jau proga stabtelėti ir peržvelgti nuėjusius metus. Džiugu matyti gausų būrį drauge, o ypač norėtųsi paminėti Brangųjį Kuilį, […]

Share